Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Viết bài tập làm văn số 3

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:25

... 0: Bỏ giấy trắng Tổng kết hướng dẫn học sinh học tập nhà Thu bài, nhận xét làm - Xem kĩ lại cách kể chuyện đời thường - Xem lại đề bài, luyện tập nhà Soạn tiếp TaiLieu.VN Page ... Tình u, chăm sóc + Chu đáo, quan tâm … (người kể phải lựa chọn số việc cụ thể, tiêu biểu để làm bật phẩm chất, tình cảm ca ngợi) c) Kết bài: Cảm nghĩ, tình cảm nhân vật Biểu điểm Điểm 9, 10: Đạt... có ý chưa hay, chưa sâu Điểm 5, 6: Hiểu đề song thiếu ý, sai tả, d.đạt, dt ( từ – lỗi) Điểm 3, 4: Thiếu nhiều ND, ý sơ sài TaiLieu.VN Page Điểm 1, 2: Không biết làm tự sự, xa đề, không rõ ý Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Viết bài tập làm văn số 3, Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Viết bài tập làm văn số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn