Giáo án Ngữ văn 6 bài 13: Chỉ từ

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:19

... phụ ngữ bổ nghĩa cho Danh từ  lập thành cụm danh từ, hoạt động câu danh từ (có thể làm CN.VN.TN) Đó: chủ ngữ Đấy: trạng ngữ - Yêu cầu hs đọc ghi nhớ - Đọc ghi nhớ = >Chỉ từ làm ngữ cụm danh từ. ..sau, từ rút ý nghĩa từ in đậm - So sánh, trả lời - Giảng: Các từ đó, ấy, kia, nọ, này, thêm vào danh - Nghe, hiểu từ, hay cụm danh từ làm cho danh từ cụm danh từ xác định hơn, cụ... HĐ từ câu (10p) II Hoạt động từ câu Ví dụ Nhận xét - Gọi học sinh đọc ví dụ ? Vị trí hoạt động từ - Đọc ví dụ câu? - Trả lời ? Xác định vị trí NP từ tập mục - Xác định 1? - GV: Chỉ từ làm: Phụngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 13: Chỉ từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 13: Chỉ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn