Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Động từ

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:13

... bảo, bán,phải, đề ? ý nghĩa khái quát động từ vừa - Chỉ hành động, trạng thái vật tìm ? ? Động từ có đặc điểm khác danh từ ? - Về từ ngữ đứng xung quanh cụm từ ? - Về chức ngữ pháp ? - Động từ có... vẫn, hãy, đừng, - Danh từ không kết hợp với từ nói - Danh từ thường dùng làm chủ ngữ câu Khi làm vị ngữ phải có từ “là” đứng trước - Động từ thường làm vị ngữ câu Khi làm chủ ngữ, khả kết hợp với... thuộc ? Xếp động từ (SGK) vào bảng phân II Các loại động từ loại : Động từ thường dòi hỏi động Động từ khơng đòi hỏi từ khác kèm phía sau động từ khác kèm phía sau Trả lời câu hỏi làm ? Đi, chạy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Động từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Động từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn