Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Động từ

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:13

... động từ khác kèm. từ tình thái - Các động từ: Đi, chạy, ngồi khơng đòi hỏi động từ khác kèm  từ hành động - Các động từ: Buồn, gãy, ghét, đau, nhức, vui, u khơng đòi hỏi động từ khác kèm  từ. .. thái) Động từ tình thái Động từ hành động Động từ trạng thái Hoạt động III: Hướng dẫn Luyện tập (15p) - Gọi HS đọc yêu cầu tập III Luyện tập - GV cho hoạt động nhóm, sau nhận xét ghi điểm Bài tập... không kết hợp với từ VD: Làm VN Bạn đừng chơi Làm CN Chạy hoạt động tốt ? Phân biệt động từ danh từ? * Danh từ: - Suy nghĩ, trả lời - Không kết hợp với từ đã, đang, * Động từ: - Kết hợp VD:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Động từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Động từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn