Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Trả bài tập làm văn số 3

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:10

... minh Bài tập 2: PhầnPT Phần TT Phần PS -Còn sau nhà đùa nghịch - muốn yêu thương cho sứ thần - đành - để MNương kén tìm cách giữ ýkiến.nọ có hỏi Bài tập 3: - Gv hướng dẫn học sinh làm tập - Làm tập. .. dẫn Luyện tập (15p) III Luyện tập - Gọi học sinh đọc tập 1,2 nêu yêu cầu, kiến thức - Làm tập Bài tập 1: a) đùa nghịch sau nhà b) Yêu thương Mị Nương muốn kén cho người chồng thật xứng đáng c) -... Cha chưa kịp nghĩ câu trả lời đáp lại câu mà viên quan trả lời c Củng cố: (3p) - Đặc điểm chức ngữ pháp động từ - Nhắc lại ND kiến thức tồn d Dặn dò: (2p) - Học cũ, xem nd tập - Nhớ đơn vị kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Trả bài tập làm văn số 3, Giáo án Ngữ văn 6 bài 14: Trả bài tập làm văn số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn