Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Tính từ và cụm tính từ

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 08:58

... học sinh học thuộc - Cho học sinh đọc câu văn III Cụm tính từ sách giáo khoa ? Tìm tính từ phận từ ngữ - Yên tĩnh, nhỏ, sáng in đậm câu văn ? ? Những từ ngữ đứng trước - Vốn, đã, rất, lại, vằng... Cho học sinh lấy ví dụ minh hoạ ? Về khả làm chủ ngữ, vị ngữ - Về khả làm chủ ngữ : Tính từ động câu ? từ - Về khả làm vị ngữ : Động từ làm vị ngữ phổ biến, tính từ có hạn chế Ví dụ : Em bé ngã... số văn học B Chuẩn bị thầy trò - GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ - HS: sgk, soạn C - Tiến trình dạy Bài cũ : - Cụm động từ ? Cho ví dụ ? - Mơ hình cấu tạo cụm động từ? Cho ví dụ ? Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Tính từ và cụm tính từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Tính từ và cụm tính từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn