Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Tính từ và cụm tính từ

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 08:58

... Tìm cụm tính từ câu - Nhóm 1: Bài tập Bài tập 1: a sun sun đỉa b chằn chẵn đòn càn c bè bè quạt thóc d sừng sững cột đình - Nhóm 2: Bài tập e tun tủn chổi sể cùn Bài tập 2: - Các từ từ láy tượng... - Nhóm 3: Bài tập - Đặc điểm chung ơng thầy bói: Nhận thức hạn hẹp, chủ quan Bài tập 3: a) gợn sóng êm ả b) sóng c) sóng dội d) sóng mù mịt e) giơng tố kinh khủng kéo đến - Nhóm 4: Bài tập -... thay đổi biển Bài tập 4: - Các nhóm lờn trình bày + Các TT thay đổi nhiều lần theo chiều hướng tốt đẹp, sang trọng cuối lại trở ban đầu + Quá trình luẩn quẩn trừng phạt cá vàng lòng tham, bội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Tính từ và cụm tính từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 15: Tính từ và cụm tính từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn