Giáo án cả năm công nghệ 7

131 90 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 07:36

Giáo án cả năm công nghệ 7_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ... quan sat mức độ hòa tan + Nếu thấy tan hồn tồn phân đạm kali + Nếu tan khơng tan phân lân vơi Phân biệt nhóm phân bón GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC 16 Phân biệt nhóm phân hòa tan nhóm phân bón khơng tan... để quan sat mức độ hòa tan + Nếu thấy tan hồn tồn phân đạm kali + Nếu tan khơng tan phân lân vơi Phân biệt nhóm phân bón TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM GA: CƠNG NGHỆ NĂM HỌC 2017-2018 hòa tan hòa tan B1... tiêu, khơng sử dụng ngay, phải có thời gian để phân bón phân huỷ thành chất hoà tan sử dụng Có tỷ lệ dinh dưỡng cao, dễ hồ tan nên sử dụng - Ít khơng hồ tan Cách sử dụng chủ yếu Thường dùng để
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm công nghệ 7, Giáo án cả năm công nghệ 7, Tiết 1-Bài: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT, KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG, Tiết 2: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG, Tiết 5- BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT, Tiết 6- Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT, CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG, TIẾT 9 VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG, TIẾT 10: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG, Tiết 13: ÔN TẬP, Tiết 16 : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP(Tiết 2), Tiết 17: ÔN TẬP, Tiết 20: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, Tiết 21 : THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, Tiết 22 : LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ, Tiết 23 : VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG, Tiết 24 : LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG, Tiết 25 : GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG, Tiết 27 : TRỒNG CÂY RỪNG, Tiết 29 : Chương II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG, Tiết 30 : BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG, Tiết 32: GIỐNG VẬT NUÔI, Tiết 34: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÝ GIỐNG VẬT NUÔI, Tiết 44: ÔN TẬP, Tiết 45: KIỂM TRA 1 TIẾT, TIẾT 46: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI, TIẾT 47: NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI, PHÒNG TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG CHO VẬT NUÔI, TIẾT 50: VĂC XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn