THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT túi SIÊU THỊ PHÂN hủy SINH học NĂNG SUẤT 50000 tấn TRÊN năm

101 18 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:58

... luận văn với đề tài : thiết kế nhà máy sản xuất túi siêu thị nhựa phân hủy sinh học suất 50000 tấn/ năm II Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Là sản phẩm tiềm phát triển lớn cần thị trường hứa hẹn,... − Phân hủy sinh học túy − Phân hủy quang sinh học − Phân hủy thủy sinh − Bẻ gãy quang học Trong luận văn , em sử dụng hạt tự hủy D2W để trộn với hạt nhựa PE tạo thành nhựa phân hủy sinh học Sản. .. kiện nhà máy để nắm bắt số lượng mục tiêu sản xuất Sau chọn phương pháp gia cơng giá thành cho việc sản xuất hàng loạt Sau thực tất bước , sản phẩm túi siêu thị phân hủy sinh học thiết kế sau
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT túi SIÊU THỊ PHÂN hủy SINH học NĂNG SUẤT 50000 tấn TRÊN năm , THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT túi SIÊU THỊ PHÂN hủy SINH học NĂNG SUẤT 50000 tấn TRÊN năm , II. Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, 1 Tổng quan về ngành nhựa thế giới, 2 Tổng quan về ngành nhựa Việt Nam, 3 Tổng quan về bao bì Việt Nam, 5 Các công đoạn cần lưu ý trong quá trình sản xuất, 2 Chọn thiết bị chính, 3 Chọn thiết bị phụ trợ trong nhà máy, 2 Tính toán mặt bằng nhà máy, 3 Kết cấu nhà máy, 1 Cơ cấu bộ máy tổ chức, 2 Nhân sự trong nhà máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn