THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT sợi POLYESTER từ NHỰA PET tái SINH NĂNG SUẤT 3000 tấn TRÊN năm

123 34 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:58

... suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh .25 1.4.1 Tiềm sản xuất sợi Polyester 25 1.4.2 Năng suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh ………………………………………………………………….27... trường nước Công ty sợi Thế Kỷ, Nhà máy sợi Đình Vũ – Hải Phòng vì em chọn đề tài là: thiết kế nhà máy sản xuất sợi Polyester từ nhựa PET tái sinh suất 3000 tấn/ năm Sinh viên thực 11... hình tivi…), hệ thống lọc thoát nước …[8] 1.4 Tiềm suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh 1.4.1 Tiềm sản xuất sợi Polyester Trong xu hướng phát triển của khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT sợi POLYESTER từ NHỰA PET tái SINH NĂNG SUẤT 3000 tấn TRÊN năm , THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT sợi POLYESTER từ NHỰA PET tái SINH NĂNG SUẤT 3000 tấn TRÊN năm , 1 Giới thiệu về ngành nhựa việt nam, 3 Tình hình phát triển của ngành nhựa PET, 4 Tiềm năng và năng suất thiết kế nhà máy sản xuất sợi polyester từ PET tái sinh., CHƯƠNG 2 NGUYÊN LIỆU VỀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM, 1 Tổng quan về sợi Polyester, 3 Giới thiệu về nguyên liệu PET, Độ hấp thụ nước, 4 Máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất sợi Polyester, CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, 2 Quy trình công nghệ tạo sơi Polyester, Chất làm mờ TiO2, 2 Máy trộn nguyên liệu, 4 Máy bơm định lượng, 8 Hệ thống máy kéo căng sợi, CHƯƠNG 6 TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ MÁY, 1 Tính toán điện năng tiêu thụ, 2 Tính lượng nước tiêu thụ, a. Tính cho vốn cố định, b. Tính cho vốn lưu động, d. Tổng doanh thu của nhà máy trong năm thứ nhất, CHƯƠNG 8 AN TOÀN LAO ĐỘNG, 2 Vệ sinh môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn