Tiêu chuẩn mức độ thôi nhiễm của thiếc hữu cơ (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại 3 (đồ chơi dạng có thể cạo ra được)

85 30 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:57

... mức độ nhiễm thiếc hữu (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại (đồ chơi dạng cạo được) Khóa luận tốt nghiệp 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu EN71 -3: 20 13 1.1.1 Phạm vi đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn. .. riêng Anh ước tính năm có tới 40.000 vụ tai nạn liên quan tới đồ chơi trẻ em [1] Do đó, yếu tố an tồn sức khỏe ln đặt lên hàng đầu, từ tiêu chuẩn mức độ an tồn đồ chơi trẻ em đời CEN (European... EN71 -3: 20 13 bao gồm yêu cầu phương pháp thử xâm nhập số độc tố từ vật liệu đồ chơi từ phần đồ chơi, trừ vật liệu khơng tiếp xúc Vật liệu đóng gói khơng xem phần đồ chơi trừ chúng dùng để chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn mức độ thôi nhiễm của thiếc hữu cơ (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại 3 (đồ chơi dạng có thể cạo ra được) , Tiêu chuẩn mức độ thôi nhiễm của thiếc hữu cơ (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại 3 (đồ chơi dạng có thể cạo ra được) , CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM, CHƯƠNG 3: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn