TẠO hệ PHÂN tán PIPERINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG hóa

82 21 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:57

... 1.3.3 Phương pháp kỹ thuật tạo hệ nano Hiện sở phương pháp kĩ thuật tạo nano dựa hai nguyên lý Top – down Bottom – up Hình 1.7 Sơ đồ nguyên lý phương pháp Top – down Bottom – up 12 a Phương pháp. .. trình tạo hệ [9] Hệ huyền phù huyền phù nano piperine từ dịch chiết tiêu phương pháp sục nano piperine nước với hỗ trợ chất hoạt động bề mặt tween 80 lecithin Nồng độ piperine hệ phân tán 0,3... trình chiết tách piprine, khảo sát điều kiện tạo hệ phân tán, tối ưu hóa yếu tố ảnh hưởng q trình tạo hệ sản xuất thử nghiệm piperine dạng bột phương pháp sấy phun - Kết luận, đề xuất định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: TẠO hệ PHÂN tán PIPERINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG hóa , TẠO hệ PHÂN tán PIPERINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG hóa , 1 Giới thiệu về cây hồ tiêu, b. Phản ứng oxy hóa, 3 Công nghệ nano và nano Piperine, b. Phương pháp Bottom – up, c. Kết hợp phương pháp Top – down và Bottom up, 3 Phương pháp đánh giá, b. Hàm lượng piperine và hiệu suất quá trình chiết, Quy trình tạo hệ huyền phù, Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN, 2 Quy trình chưng cất tinh dầu, 4 Tạo hệ huyền phù piperine và đánh giá kết quả, 5 Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng hệ huyền phù phân tán piperine từ cao tiêu và HC40, 6 Kết quả thử nghiệm sấy phun, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn