NGHIÊN cứu SẢN XUẤT TÚI RETORT ĐỰNG THỰC PHẨM

77 16 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:55

... gói sản phẩm retort thử nghiệm Tui thành phẩm Thực phẩm đã được làm sạch Cân và đóng gói Hàn kín Gia nhiêt Nhiêt đô: >100oC Thời gian: 30 phut Kiểm tra chỉ tiêu thực phẩm và bao... phát triển sản sinh khí, tuyệt đới khơng sử dụng sản phẩm này, có thể bị ngộ độc Túi retort (hải sản, thực phẩm xông khói…) không cần bảo quản lạnh Túi cũng hút chân khơng, sau đó, nhiệt... loại retort: semi -retort, nhiệt độ 121oC (lon kim loại, túi đun sôi, túi nấu, túi trùng) retort, nhiệt độ 121oC (lon kim loại, túi tiệt trùng) Cần phân biệt túi hút chân không túi retort: Túi
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu SẢN XUẤT TÚI RETORT ĐỰNG THỰC PHẨM , NGHIÊN cứu SẢN XUẤT TÚI RETORT ĐỰNG THỰC PHẨM , Bảng 2.9: Chỉ tiêu kiểm tra thành phẩm in, b. Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của mực PET và mực OPP, b. Phương pháp thực hiện, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn