Luận văn thiết kế bàn nhựa CÔNG NGHỆ ép PHUN – vật LIỆU ép PHUN

91 7 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:55

... cho khách hàng CHƯƠNG CƠNG NGHỆ ÉP PHUN – VẬT LIỆU ÉP PHUN 2.1 Công nghệ ép phun Khái niệm Ép phun Ép phun q trình phun nhựa nóng chảy để điền đầy vào lòng khn Một nhựa làm nguội đơng cứng lại... vẽ  Thiết kế khuôn Công việc số liệu đặt hàng: Thiết kế phần, số lượng, vật liệu sản phẩm Xác định áp lực phun, lực ép, dung tích nhựa, kích thước gá Xác định loại khn, độ co rút, vật liệu làm... phẩm nhựa mà phần lớn tạo công nghệ ép phun trở thành phần thiếu sống Với tính chất: độ dẻo dai, tái chế, khơng có phản ứng hóa học điều kiện bình thường,… vật liệu nhựa dần vật liệu khác [6] Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thiết kế bàn nhựa CÔNG NGHỆ ép PHUN – vật LIỆU ép PHUN , Luận văn thiết kế bàn nhựa CÔNG NGHỆ ép PHUN – vật LIỆU ép PHUN , 4 Công nghệ ép phun, 5 Điều kiện kỹ thuật cần có đối với một sản phẩm nhựa, 9 Thiết kết hệ thống rảnh nhựa, 10 Tổng quan về phần mềm, 11 Ưu điểm phần mềm Creo Parametric 5.0, 19 Tạo khối cho chân bàn, CHƯƠNG 6. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MOLD FLOW ĐỂ PHÂN TÍCH DÒNG CHẢY, CHƯƠNG 7. THIẾT KẾ KHUÔN CHI TIẾT CHO SẢN PHẨM, 20 Thiết kế tấm đế khuôn dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn