Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn IV cao hexan từ lá cây trôm (sterculia foetida l)

17 19 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:55

... cứu thành phần hóa học hợp chất trơm dược tính chúng cần thiết Vì việc thực đề tài “ Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn IV cao Hexan từ Trơm (Sterculia foetida L.)” góp phần làm sáng tỏ thành. .. ký lớp mỏng H n-Hexane EA Ethyl acetate C Chloroform M Methanol DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ II.1 Qui trình điều chế cao phân đoạn cô lập hợp chất hexane từ Trôm – Sterculia foetida L (Sterculiaceae)... hái xử lý mẫu .27 II.3.2 Điều chế cao 27 II.3.3 Phân lập hợp chất từ cao n-hexane 29 II.3.4 Điều chế phân đoạn cao hexane 30 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn IV cao hexan từ lá cây trôm (sterculia foetida l) , Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn IV cao hexan từ lá cây trôm (sterculia foetida l)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn