Tâm lý học dành cho lãnh đạo

218 7 0
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:20

... Chương2 TÌMHIỂUVỀTÂMLÝHỌC CreatedbyAMWord2CHM Chương1 CÁCMỤCTIÊUTRỌNGĐIỂMCỦABẠN TÂM LÝHỌCDÀNH CHO LÃNHĐẠOàPhầnI TÂM LÝHỌCĐỂLÃNHĐẠOTHÀNHCƠNG Lãnh đạo làngườicókhảnăngkhiếnngườikháclàmđiềuhọkhơngmuốnvàtrởnênthích... TẬNDỤNGCÁCVẤNĐỀVÀCÁCRÀOCẢN PhầnV TRỞTHÀNHNHÀLÃNHĐẠO CreatedbyAMWord2CHM PhầnI TÂMLÝHỌCĐỂLÃNHĐẠOTHÀNHCƠNG TÂM LÝHỌCDÀNH CHO LÃNHĐẠO Khácbiệtrõràngnhấtgiữamộtdoanhnghiệptươnglaivàchínhbảnthânnótronghiệntại... đểtìmhiểucáckháiniệmvàkỹnăng tâm lý cơbảnđểnhậnbiếtđượccácmụctiêucầnđạtđượcvà pháttriểncáckếhoạchchung CreatedbyAMWord2CHM Chương2 TÌMHIỂUVỀTÂMLÝHỌC TÂM LÝHỌCDÀNH CHO LÃNHĐẠOàPhầnI TÂM LÝHỌCĐỂLÃNHĐẠOTHÀNHCƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm lý học dành cho lãnh đạo , Tâm lý học dành cho lãnh đạo , Chuong 1. CAC MUC TIEU TRONG DIEM CUA BAN, Chuong 2. TIM HIEU VE TAM LY HOC, Chuong 3. CAM KET LANH DAO, Chuong 4. XAY DUNG CAM KET, Chuong 5. PHAT TRIEN TAM NHIN VA MUC DICH CHUNG, Chuong 6. HOP TAC VA CANH TRANH, Chuong 7. CAC KHIA CANH CUA QUYEN LUC, Chuong 8. GIAO TIEP HIEU QUA, Chuong 9. CAM XUC VA SU THE HIEN CAM XUC, Phan IV. TAN DUNG CAC VAN DE VA CAC RAO CAN, Chuong 11. QUAN LY MAU THUAN, Chuong 12. HUONG DEN CAC NHOM TU QUAN, Chuong 13. TRO THANH MOT DOANH NGHIEP CO TINH THAN HOC HOI, Chuong 14. CHUAN BI CHO TUONG LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn