Bi quyet thanh cong cua nha lanh dao tai nang

113 16 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:20

... đề mà người muốn bi t, Viên thuốc lãnh đạo có tác dụng tức thì, đem lại cho bạn vai trò lãnh đạo - Giám đốc PR LPI hào hứng trả lời Sau nhận câu trả lời, người bi n tập viên bi t lên: - Thật... phổ bi n kiến thức Ngày không lãnh đạo mà không dùng thuốc Lẽ ông ta phải bi t điều - Tơi vừa nói chuyện với ông ta qua điện thoại trước gặp ông Ông cương muốn tổ chức thi tài Ông ta cho bi t... (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn Bi n dịch: H ỒNG DŨNG – T HẾ L ÂM First News NHA XUÊËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH LỜI GIỚI THIỆU B ên cạnh hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bi quyet thanh cong cua nha lanh dao tai nang , Bi quyet thanh cong cua nha lanh dao tai nang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn