KHẢO sát QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm tại CÔNG TY TAKATEX

97 7 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:09

... n ph m tôm ông block, tôm sushi, tôm nobashi, tôm ebifry, tôm tempura Th tr ng Châu Âu (EU): s n ph m xu t kh u ch y u s n ph m tôm ông block, tôm ebifry, tôm IQF, tôm lu c Chuyên ngành Công ngh... V CÔNG TY CP TH Y S N CAFATEX 1.1 GI I THI U CHUNG V CƠNG TY 1.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a công ty Ti n thân c a công ty c ph n th y s n Cafatex xí nghi p ơng l nh th y s n II Công ty. .. m m i cho công ty ng d n qu n lý giám sát nghiêm ng t quy trình cơng ngh s n xu t ã t ng giám c phê t Th c hi n vi c ki m tra ch t l mà công ty ang áp d ng c ban ng s n ph m theo quy trình qu
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm tại CÔNG TY TAKATEX , KHẢO sát QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm tại CÔNG TY TAKATEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn