Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

... Những từ bổ sung ý nghĩa - Động từ : Đi, ra, thấy, soi thuộc loại từ ? - Tính từ : lỗi lạc, ưa nhìn, to, bướng - Giáo viên : Trong từ in đậm bổ nghĩa khơng có danh từ ? Các từ in đậm phó từ -... học sinh đọc ví dụ II Các loại phó từ SGK ? Tìm phó từ bổ sung ý nghĩa - Câu a : Lắm cho động từ, tính từ in đậm ? - Câu b : đừng, vào - Câu c : khơng, , ? Điền phó từ tìm ý nghĩa Đứng trước phần... ưa nhìn, to ra, bướng) - B2 : Cho học sinh xác định vị trí phó từ (là hư từ đứng trước đứng sau động từ, tính từ) ? Hãy lấy ví dụ phó từ ? - Ví dụ : sẽ, hãy, đừng, chớ, rất, lắm, q, khơng, chẳng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn