Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

... đoạn văn tả cảnh mùa xuân có sử dụng phó từ Nói rõ tác dụng việc dùng phó từ đoạn văn Hướng dẫn học nhà : - Học thuộc phần ghi nhớ, nắm khái niệm phó từ, loại phó từ - Nhận diện phó từ câu văn. .. Các phó từ: lắm, đừng, khơng, đã, Lớn nhanh = Lớn nhanh + lớn - HS thống kê phó từ tìm mục I, II - GV treo bảng: loại phó từ ? Nhìn vào bảng phân loại, cho biết phó từ gồm loại ? Ý nghĩa loại phó. .. gian + Độ dài : Từ – câu - Cũng : Tiếp diễn - Đã : thời gian + Kĩ : Có dùng phó từ, giải thích lý - Sắp : Thời gian dùng phó từ b, Trong câu có phó từ : Đã thời gian Được : Chỉ kết Bài tập : Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn