Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:05

... -Đọc ngữ liệu 3: Sự so sánh khác với phép so sánh chỗ nào? -ở NL so sánh ngang -ở NL so sánh không ngang - Cho VD so sánh: +Thân em ớt Càng tươi lòng +Bác ngồi nước non II Cấu tạo phép so sánh. .. làm câu hỏi NL3 - Từ ngữ ý so sánh ( Gọi tắt từ so sánh) 2 /Ngữ liệu 3/25*Nhận xét * Trong thực tế , mô hình cấu tạo nói biến đổi nhiều: - Các từ ngữ phương diện so sánh ý so sánh lược bớt TaiLieu.VN... yếu tố so sánh ngữ liệu Từ vẽ cấu tạo mơ hình phép so sánh? Tìm thêm số từ so sánh? 1 /Ngữ liệu 1.Điền vào mơ hình TaiLieu.VN Page Vế A( SV SS) Cho biết mơ hình cấu tạo đầy đủ phép so sánh? P.Diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn