Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:05

... tạo phép so sánh Mụ hỡnh phộp so sánh Vế A vật so sánh Phản diện so sánh trẻ em rừng đước - Đọc nội dung BT3/25 - Gọi hs đọc nội dung BT3/25 ? Cấu tạo phép so sánh BT có - Các nhóm bàn thực →... kết Từ s2 Vế B sv dùng để so sánh Như Búp Như cành Dựng lên cao ngất Hai dãy trường thành vơ tận Tìm hiểu cấu tạo phộp so sánh a, Vắng mặt từ ngữ phương tiện so sánh, từ so đặc biệt? - Suy nghĩ... đưa đáp án - Quan sát - đối chiếu ? Phép so sánh có cấu tạo đầy đủ gồm phần? - phần ? Tìm từ so sánh mà em biết (là, là, y như, giống như, tựa như, bao nhiêu, nhiêu) II- Cấu tạo phép so sánh Mụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: So sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn