Vì sao họ thành công?

274 15 0
  • Loading ...
1/274 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:01

... Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại VỊ SAO HỔ THÂNH CÖNG ? LEADERSHIP SECRETS OF THE WORLD’S MOST SUCCESSFUL CEOS by Eric Yaverbaum ISBN:... Yaverbaum All rights reserved Authorized translation as per agreement #754 dated of 08-06-2006 VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG Vietnamese Language Copyright © 2006 by First News - Tri Viet Cưng ty First News... (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn ERIC YAVERBAUM VỊ SAO HỔ THÂNH CƯNG ? Leadership Secrets of the World’s Most Successful CEOs Biïn dõch: NGUỴN TRUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Vì sao họ thành công?, Vì sao họ thành công?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn