Giáo án cả năm sinh học 7

231 26 0
  • Loading ...
1/231 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 18:19

Giáo án cả năm sinh học 7 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ... míi Đơng Cao, ngày 06 tháng năm 2018 Ký duyệt Tạ Thị Mai Ngày soạn: 08/9/2018 Ngày dạy: 7C,7B:12/9/20 17; 7A:15/09/2018 Tiết - Trùng roi I Mục tiêu dạy học: Sau học xong học sinh cần nắm: Kiến thức:... lực: Năng lực giải vấn đề, tự học, tư duy, so sánh II Thiết bị dạy học: - Tranh vẽ hình 2.1, SGK III Thiết kế hoạt động dạy, học: Ổn định tổ chức: 7A: .7B: 7C: Kiểm tra: - Hãy kể tên ĐV... Tiết - Trùng kiết lị trùng sốt rét I Mục tiêu dạy học: Sau häc xong học sinh cần nắm: Kiến thức: - Học sinh hiểu Động vật nguyên sinh có lồi sống kí sinh gây bệnh cho người động vật - Phân tích tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm sinh học 7, Giáo án cả năm sinh học 7, Bi mi: GV nờu s lc chng trỡnh Sinh hc 7 sau ú vo bi., Bng 1. So sỏnh ng vt vi thc vt, Bi mi: Chỳng ta ó tỡm hiu trựng roi xanh, hụm nay chỳng ta tip tc nghiờn cu mt s i din khỏc ca ngnh ng vt nguyờn sinh: Trựng bin hỡnh v trựng giy., Bng. So sỏnh trựng kit l v trựng st rột, I. Mc tiờu dy hc: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm:, I. Mc tiờu dy hc:, Kim tra: GV nờu mc tiờu bi thc hnh., - V s h tun hon ch. Nờu hot ng h tun hon ch., + Cú c honh tham gia vo hụ hp. Phi cú nhiu tỳi phi nh lm tng din tớch TK., II. Cõy phỏt sinh gii ng vt, Gõy vụ sinh dit ng vt gõy hi, I. Th no l ng vt quý him?, I. Tin húa ca gii ng vt, a. Tờn loi ng vt c th: VD: Tụm, cỏ, g, ln, bũ, tm, cỏ su, Bi mi: Học sinh bỏo cỏo thc hnh.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn