Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:51

... S2 miêu tả? TaiLieu.VN Page Tiết 80 : QUAN SÁT,TƯỞNG TƯỢNG ,SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ.(tiết 2) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Thấy vai trò quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét văn miêu tả, ... ngờ với người đọc) Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét làm bật đặc điểm tiêu biểu vật (Cần sâu sắc, tinh tế, độc đáo) * Những câu văn có liên tưởng, tưởng tượng so sánh: Đ1 Như người nghiện... ĐT, TT, phép so sánh, PT tác dụng? -Muốn tả sinh động hấp dẫn, ta cần TaiLieu.VN Page Muốn tả sinh động ta cần rèn luyện lực gì? rèn luyện lực quan sát tưởng tượng, nhận xét, so sánh Vì phải cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn