Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:51

... dụng quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả Kĩ năng: - Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét miêu tả - Nhận diện vận dụng thao tác bản: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét. .. BÀI 19 - TIẾT 80: QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ ( TIẾP THEO ) I Mục tiêu : Kiến thức: - Mối quan hệ trực tiếp quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả. .. nhà - Nhớ mục đích quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả - Nhận biết điểm nhìn miêu tả, chi tiết tưởng tượng, so sánh đoạn văn miêu tả - Hoàn thành tập - Đọc so n " Bức tranh em
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 19: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn