TTDCB TÌM HIỂU THIẾT BỊ ĐIỆN

36 26 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:36

ARƠ LE BẢO VỆI.KHÁI QUÁT.1. Nguyên lý hoạt động2. Phân loại theo cấu tạo2.1. Điện cơ2.2. Rơ le quá dòng đĩa cảm ứng2.3. Tĩnh2.4. Kỹ thuật số2.5. Số (numerical)3. Phân loại rơ le thông qua chức năng3.1. Rơ le quá dòng3.2. Rơ le khoảng cách3.3. Bảo vệ so lệch dòng điện3.4. Rơ le định hướng3.5. Kiểm tra tính đồng bộBHow to Test a Relay( kiểm tra Relay)CHow to Wire a Contactor( đấu dây Contactor)DContactor1.Cấu tạo2.Nguyên lý hoạt động3.Dập hồ quang4.Xếp loại4.1.Phân loại sử dụng của IEC4.2.NEMA5.Ứng dụng5.1.Điều khiển chiếu sáng5.2.Khởi động từ5.3.Contactor chân không5.4.Rơ le thủy ngân5.5.Rơle thấm Thủy ngânTham khảo ...A-RƠ LE BẢO VỆ I.KHÁI QUÁT Trong kỹ thuật điện, Rơle bảo vệ thiết bị thiết kế để gửi tín hiệu cắt máy cắt lươi điện có lỗi/sự cố phát Các rơle bảo vệ thiết bị điện từ, dựa hoạt động... tủ bảo vệ riêng, với nhiều thiết bị điện độc lập, hai rơ le vi xử lý Các lý thuyết ứng dụng thiết bị bảo vệ phần quan trọng chương trình đạo tạo kỹ sư điện chuyên ngành hệ thống điện Sự cần thiết. .. để bảo vệ mạch điện thiết bị điện thường xuyên đòi hỏi bắt buộc hệ thống rơle bảo vệ để đáp ứng kịp thời cắt máy cắt vòng vài phần nghìn giây Trong trường hợp điều quan trọng rơle bảo vệ phải bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: TTDCB TÌM HIỂU THIẾT BỊ ĐIỆN, TTDCB TÌM HIỂU THIẾT BỊ ĐIỆN, Phân loại theo cấu tạo, Phân loại rơ le thông qua chức năng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn