Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

8 22 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:15

... quan sát, nhận xét văn miêu tả (Vai trò luyện tập) V Hướng dẫn nhà: - Dựa vào dàn ý 3Viết thành văn - Hoàn thành tập 4,5 (tr 36) TaiLieu.VN Page Tiết 84 : LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG ,SO SÁNH... TƯỢNG ,SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - HS biết cách trình bày vấn đề miệng, rèn kỹ nói mở rộng kiến thức B CHUẨN BỊ: - GV: Đọc sách - Tư liệu - Giáo án - HS: Đọc SGK... người, vạn vật tắm gội ánh trăng) Lập dàn ý cho văn miêu tả cảnh đêm trăng? Em quan sát ntn? Trình tự miêu tả sao? TaiLieu.VN b, TB: Miêu tả đêm trăng nét đặc sắc tiêu biểu - Quan sát: +Bầu trời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn