Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:15

... - TIẾT 84: TẬP LÀM VĂN: LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ (TIẾP) I- Mục tiêu cần đạt Giúp hs kiến thức: - Những yc cần đạt việc luyện nói - Biết cách trình... luyện kĩ nói) - Từ nội dung luyện nói nắm kiến thức học quan sát, tưởng tượng, so sánh Kỹ năng: - Rèn KN lập dàn ý - Sắp xếp ý theo trình tự hợp lí - Biết dùng KN quan sát, tương tượng, so sánh. .. Gv nhận xét uốn nắn cho điểm Củng cố: (3p) - Nhận xét học - Hệ thống nội dung - Các nhóm thực – nhận xét II - Luyện nói 4 Dặn dò: (2p) - Về xem nội dung - Hoàn thành nói - Cbị cho nói BÀI 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn