Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:15

... Giờ sau luyện nói tiếp BÀI 20 - TIẾT 84: LUYỆN NĨI VỀ QUAN SÁT TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH & NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ ( Tiếp theo) I Mục tiêu : Kiến thức: - Những yêu cầu cần đạt việc luyện nói - Những... cần đạt việc luyện nói - Những kiến thức học quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả - Những bước để lựa chọn chi tiết hay, đặc sắc miêu tả đối tượng cụ thể Kĩ năng: - Sắp xếp ý theo... Củng cố - Nhận xét khả vận dụng HS - Nhận xét tác phong trình bày HS Hướng dẫn học nhà : - Ôn lại kiến thức văn miêu tả - Xác định đối tượng miêu tả cụ thể, nhận xét đối tượng làm rõ nhận xét qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn