Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:13

... diện): thức Ytố (từ so sánh) chẳng (ý so sánh kém) + Phép so sánh 2: Vế A: Mẹ -Từ so sánh: Là (ý so sánh ngang bằng) -Vế B: Ngọn gió - Dựa vào cho biết có kiểu so sánh? Tìm số từ so sánh thường gặp.. .Ngữ liệu PT ngữ liệu I.Các kiểu so sánh Ngữ liệu1-SGK 1 -Ngữ liệu1-SGK/41 1.Chỉ yếu tố phép so sánh khổ thơ ? 2-Nhận xét Em có nhận xét từ so sánh phép so sánh trên? +Phép so sánh 1:Vế... so sánh - So sánh ngang bằng: Tựa, ,giống như, là, bằng, tưởng, bao nhiêu, nhiêu - So sánh kém: Hơn, kém, chẳng là, hơn, chưa bằng, chẳng bằng, thua VD: - Gió thổi chổi trời 3.Tìm số VD so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo), Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn