Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

5 22 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:12

... bắt đầu oa,oă, uâ, oe, uê, uy - N không với vần này( Ngoại lệ: Nỗn) II.Một số hình thức luyện tập Chính tả nghe viết a Tr / ch Trò chơi trời cho Chớ nên chơi trò trích chê bai Chòng chành thuyền... Lụa lóng lánh nõn nà Nói lịch lãm nết na nên làm Phân biệt phụ âm l - n d) R / gi / d - Gió rung, gió giật tơi bời Dàn rũ rượi rụng rơi đầy vườn - Dẫu khôn khéo giỏi giang Vẫn cần giáo dục vàng... - Dẫu khôn khéo giỏi giang Vẫn cần giáo dục vàng phải Phân biệt phụ âm r - d - gi - Rèn sắt đổ mồ Huống chi rèn người lại bỏ dở dang Điền vào chỗ trống a) ch - tr - Cá trê khinh trạch rúc bùn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn