Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:12

... nhận xét - Cá bạn nhận xét - Gv nhận xét chung - Lắng nghe Bài tập 2: Hoạt động 3: HDHS làm tập tả (16p) Nhớ, viết thơ đoạn văn mà em thích Bài tập 3: - Gv treo bảng phụ BT3 - Gọi hs đọc nội dung...Hoạt động 2: HDHS nhớ lại viết thơ đoạn văn mà em thích (7p) - Y/c học sinh nhớ lại viết vào thơ đoạn - Học sinh nhớ lại viết văn mà em thích đoạn văn theo yêu cầu - Gọi học sinh lên bảng thực... sửa lỗi Dặn dò: (2p) - Về nhà em viết tả môi trường - Mỗi em lập sổ tay tả thường xuyên ghi từ hay dễ viết lẫn để không mắc lỗi - Xem trước phương pháp tả cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn