Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:12

... HĐ2: Một số hình thức luyện tập II MỘT SỐ HÌNH THỨC LUYỆN TẬP: - GV đọc doạn: “Lời nói – hoa nở văn hố” 1.Viết đoạn chứa âm dễ mắc lỗi: ( Sách thiết kế giảng ngữ văn tr 16) - GV đọc - HS viết... phân biệt phụ âm Hướng dẫn học nhà : - Lập sổ tay tả - Phân biệt từ dễ viết sai - Đọc nghiên cứu Phương pháp tả cảnh - Chuẩn bị cho viết văn tả cảnh ... ( Sách thiết kế giảng ngữ văn tr 16) - GV đọc - HS viết -> GV theo dõi chỉnh sửa cho HS Làm tập tả : - chân thành, chân trọng, nặng trĩu, leo trèo, trèo thuyền, chai sạn, chài lưới, trải chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn