Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:12

... tác thả đến vâng, dạ, văn bản: vợt thác Hoạt động 2: HDHS nhớ lại viết (7p) thơ đoạn văn mà em thích TaiLieu.VN Page - Y/c học sinh nhớ lại Bài tập 2: viết vào thơ đoạn văn mà - Học sinh nhớ... chung - Hs lên bảng thực tập - Cá bạn nhận xét - Lắng nghe Hoạt động 3: HDHS làm tập (16p) tả TaiLieu.VN Page Bài tập 3: - Gv treo bảng phụ BT3 - Quan sát BT3 bảng phụ - Gọi hs đọc nội dung tập... Dới lớp làm vào - Làm BT tả Điền chữ vào chỗ trống đoạn thơ sau: a Quê hơng có sông xanh Nớc gơng soi sáng tóc hàng tre Tâm hồn buổi tra hè Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng b Anh đội viên mơ màng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn