Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:08

... kiểu nhân hoá - GV: Chiếu VD - SGK - HS: Đọc nêu yêu cầu ? Tìm vật nhân hoá câu thơ, câu văn cho? - HS: Trả lời ? Cách nhân hoá nhân vật câu thơ, câu văn cho? * Ghi nhớ: SGK II.CÁC KIỂU NHÂN... * Sự việc nhân hoá: - Miệng, Tai, Tay, Chân, Mắt ? Từ ngữ nhân hố có đặc biệt? - Tre - HS:Trả lời - Trâu ? kiểu nhân hố đó, kiểu hay gặp (3 kiểu) - HS: Trả lời - HS: Lấy VD * Từ ngữ nhân hố: -... -> HS theo dõi - Xe anh, xe em - GV: Chiếu đoạn văn - HS: Đọc đoạn văn - GV: Hướng dẫn HS so sánh đoạn văn nhận xét tác dụng phép nhân hoá đoạn văn - Túi tít, nhận hang trở hang - Bận rộn => Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa, Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn