Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:08

... nhớ/57 * Ghi nhớ1: sgk/58 Hoạt động 2: HD tìm hiểu kiểu nhân hóa (5p) Gv: gọi hs đọc vd/sgk ? Trong câu vật nhân hóa? Đọc Xđ phép nhân hóa Ví dụ: Nhận xét: a) Lão, bác, cô, cậu-> để gọi vật b)... Bài tập 1/58 ? Chỉ phép nhân hoá đoạn văn - Suy nghĩ – trả lời - Đông vui, mẹ, con, anh em, tíu tít, bận rộn - Tác dụng: Quang cảnh bến cảng ? Phép nhân hố có tác dụng gì? miêu tả sống động Bài. .. dụngnhiều phép nhân hoá đ sinh động, gợi cảm - Y/c em lên bảng làm BT - Đọc BT2/58 - Y/c học sinh làm BT4/59 vào phiếu cá nhân - Lên bảng làm tập - Đa đáp án - Làm vào phiếu cá nhân a Giãi bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa, Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Nhân hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn