Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ

6 9 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:04

...*Hoạt động Bài I Ẩn dụ gì? -HS đọc ngữ liệu Ngữ liệu phân tích ?Cụm từ “Người cha” dùng để ai? Vì ví vậy? 2./Nhận xét - Cách nói gọi ẩn dụ? Ẩn dụ gì? ? Cách nói có giống khác so sánh? - So sánh:+... cho biết có kiểu ẩn dụ?  Có kiểu ẩn dụ thường gặp: - Ẩn dụ hình thức: Dựa vào tương đồng hình thức vật tượng; - Ẩn dụ cách thức: Dựa vào tương đồng cách thức thực hành động - Ẩn dụ phẩm chất: Dựa... :+ ẩn vật, việc so sánh (vế A), lại vật, việc dùng để so sánh.( Vế B) +Khơng có phương diện so sánh, từ so sánh, 3/Kết luận Ghi nhớ /68 II/Các kiểu ẩn dụ - HS đọc ghi nhớ /68 Ngữ liệu phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 23: Ẩn dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn