Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:00

... đựng) ? Tác dụng cách diễn đạt ? - Cách diễn đạt ngắn gọn, tăng tính hình tượng hàm súc cho câu thơ, nêu bật đặc điểm người nói đến - Giáo viên : Cách dùng gọi hoán dụ ? Vậy em hiểu hoán dụ ? TaiLieu.VN... quan hệ ? TaiLieu.VN Page ? Từ ví dụ phân tích, liệt - Có kiểu hoán dụ thường gặp (SGK) kế số kiểu hoán dụ thường gặp? * Ghi nhớ - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh kiến thức, yêu... hiểu hoán dụ ? TaiLieu.VN - Giáo viên dẫn dắt học sinh đến phần ghi nhớ, khắc sâu khái niệm hoán dụ Page II Các kiểu hốn dụ - Cho HS đọc ví dụ SGK ? “Bàn tay ta” ví dụ (a) - Chỉ phận người ? ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Hoán dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn