Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 1 đề 1

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

... của có phương dọc theo và lấy A 15  N  ; 10  N  C F1  20  N  ; F2  35  N  B g  10  m/s  F1  20  N  ; F2  15  N  D B F1  30  N  ; F2  40  N  Hình ...Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 20 18 -2 0 19 - Huế Câu 5: 0969 311 4 12 - 093 4848 755 Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB... có độ lớn khơng đổi Câu 10 :Vật m= 1kg chuyển động với v =5m/s chịu tác dụng lực F =5N không đổi ngược hướng chuyển động Sau thêm 1m vận tốc vật là: A 15 m/s B 25 m/s C 15 m/s D 5m/s
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 1 đề 1 , Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 1 đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn