GIÁO án lớp 3 TUẦN (7)

30 23 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

... Bớc 3: Dán chữ I, T - Kẻ đờng chuẩn, xếp chữ cho cân đối đờng chuẩn - Bôi hồ vào mặt kẻ ô, dán chữ vào chỗ quy định - Đặt tờ giấy nháp mặt chữ vừa dán để miết cho phẳng Tiết 2 .3 Hoạt động 3: Học... bảng phụ *Bài 3( V): Bài giải - Đọc toán Số HS là: - Bài toán yêu cầu ? 14 + = 22 ( bạn)) - Nêu đề ? Số HS giỏi là: - Muốn tìm số HS giỏi 22+ 14 = 36 ( bạn) ta làm ntn? Đáp số: 36 bạn - Chấm bài,... Chốt: Khi đặt ghi tích ta lu ý gì? * Bài 3( V): - Đọc đề toán - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Chấm, chữa => Chốt: Em vận dụng kt để giải toán? * Bài 4(B): - Treo bảng phụ - Đọc đề?
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (7) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn