GIÁO án lớp 3 TUẦN (4)

35 9 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

... trước lớp, lớp - Các nhóm lên đóng vai trước lớp nhận xét, góp ý - Lớp trao đổi nhận xét - Kết luận: sách giáo viên *Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến ( 5-7’) - Lần lượt đọc lên ý kiến (BT5-VBT) - Cả lớp. .. Động não “chúng em biết 3 - Hỏi ý kiến chuyên gia IV Đồ dùng dạy học: Các hình sách giáo khoa ( trang 32 33 ) V Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra cũ: ( 3- 5’) - Kiểm tra “Hoạt... ngữ đa ý kiến tán thành hay không tán thành - Hãy dùng thẻ trắc nghiệm xanh - đỏ : - Nếu tán thành giơ mặt đỏ, không tán thành giơ mặt xanh - Gv đọc câu a- mời lớp đa ý kiến Vì em tán thành?- H
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (4) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (4) , III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:, Hướng dẫn tìm hiểu bài ( 10 - 12 phút ), III. Các hoạt động dạy- học:, Kiểm tra ( 3-5), Kết luận: Cách tìm số chia:, III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn