GIÁO án lớp 3 TUẦN (3)

37 18 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

... H thực Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - G điều khiển, lớp tập - Cán lớp điều khiển, lớp tập Ôn theo 1- hàng dọc theo vạch kẻ thẳng - G chia tổ, H luyện tập - Cán điều khiển, lớp tập... bày giải! 230 + 90 = 32 0 ( cây) Đáp số : 32 0 - Dạng toán nhiều *G chốt: Bài toán thuộc dạng toán nào? - Khi làm bài, em cần đọc kĩ đề bài, xác định dạng tốn để chọn phép tính cho Giáo viên: Nguyễn... dạy học TẬP ĐỌC Kiểm tra cũ (3- 5') - Bài "Cơ giáo tí hon" - (3 em) - Nhận xét, ghi điểm 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2'): dùng tranh giới thiệu 2.2 Hướng dẫn đọc ( 33 -35 ) a GVđọc mẫu - HS theo dõi
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (3) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (3) , II. Các hoạt động dạy học:, III. Các hoạt động dạy học:, IV. Các hoạt động dạy học:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn