GIÁO án lớp 3 TUẦN (2)

29 12 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

... Thực hành gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng - Nhắc lại bước gấp cắt dán Bước : Gấp giấy để gấp vàng năm cánh năm cánh Bước : Cắt vàng năm cánh Bức : Dán vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để cờ... tỡnh hỡnh lớp - Giáo viên nhận xét đánh giá chung mặt hoạt động lớp - Đánh giá ý thức giữ gỡn VS , cỏc mặt làm HS - Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết kiểm điểm - Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung... 3, viết 3 nhân 9; trừ + Hạ ; chia 2, viết 2 nhân 6; trừ - Tính - HS làm sách 48 84 66 36 - HS thực - Lấy chữ số số bị chia chia cho số chia theo thứu tự từ trái sang phải + 1 /3 69kg 23kg 36 m
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (2) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn