QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG THCS HOÀN LÃM

5 38 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:06

... VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HỒN LÃM Đơc lập – Tự – Hạnh phúc (DỰ THẢO) BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG THCS HOÀN LÃM (Kèm theo Quy t định số /QĐ-TrH ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng trường THCS Hoàn Lãm) ... trưởng trường THCS Hoàn Lãm) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng: Bộ quy tắc ứng xử thực trường THCS Hoàn Lãm Bộ Quy tắc ứng xử áp dụng cán quản lý, giáo viên, nhân... huynh: Thực nghiêm túc văn quy định hành Căn Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường thực nghiêm túc, có hiệu Đối với tổ chức, đoàn thể nhà trường: Căn Bộ Quy tắc ứng xử nhà trường phối kết hợp kịp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG THCS HOÀN LÃM, QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG THCS HOÀN LÃM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn