2k quyết đỗ ĐHQUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:37

... tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Động từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: be'come, under'stand tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Trọng âm rơi vào vần... 13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC 9 Danh từ ghép → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'birthday, 'airport, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker,… tienganh.elight.edu.vn eLight 13 ĐÁNH TRỌNG...13 ĐÁNH TRỌNG ÂM QUY TẮC QUY TẮC Danh từ có âm tiết → trọng âm rơi vào âm tiết thứ VD: 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2k quyết đỗ ĐHQUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm , 2k quyết đỗ ĐHQUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn