TẬN DỤNG VÀ XỬ LÝ PHẾ PHỤ LIỆU TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH

47 10 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:32

... ph ph liệu mà sản xuất liên quan đến thực ph m có ph ph liệu nhóm em chọn đề tài: “Tận dụng x lí ph ph liệu quy trình sản xuất x c x ch” X c x ch loại thực ph m ưa chuộng nên sản xuất... tạo khoảng trống hai x c x ch - Sau x c x ch qua ph n kẹp nhôm Bộ ph n bấm lúc dây nhơm, bấm lần x c x ch phiá bấm lần x c x ch ph a dưới, đồng thời cắt rời x c x ch để rớt xuống khay • Thơng số... nhãn x c x ch thành ph m 2.2.8 Máy Mincer: Hình 2.2.11 Máy mincer model 346 hang BIO 19 CHƯƠNG 3: PH PH M TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT X C X CH Ph ph liệu chủ yếu q trình sản xuất x c x ch cần ph n
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬN DỤNG VÀ XỬ LÝ PHẾ PHỤ LIỆU TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH, TẬN DỤNG VÀ XỬ LÝ PHẾ PHỤ LIỆU TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH, CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH, CHƯƠNG 3: PHẾ PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH, CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHẾ PHỤ LIỆU MỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn