Bai ging thc hanh vi sinh

49 13 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:26

... Lấy để nguội cho rượu vào 2.2 Nuôi cấy vi sinh vật 2.2.1 Phương pháp phân lập vi sinh vật Nguyên tắc: - Tách rời tế bào vi sinh vật 16 Bài giảng: Thực tập Vi sinh vật kỹ thuật Môi Trường - Nuôi... phân lập vi sinh vật dạng khiết Với hầu hết mẫu nghiên cứu, trình phân lập vi sinh vật dạng khiết bao gồm bước sau: - Tạo khuẩn lạc riêng rẽ từ quần thể vi sinh vật ban đầu - Phân lập vi sinh vật... dụng môi trường mà vi sinh vật cần phân lập phát triển bình thưòng ( bổ sung chất ức chế loại vi sinh vật khác) b) Phân lập vi sinh vật môi trường đặc đĩa petri - Đối với vi sinh vật hiếu khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai ging thc hanh vi sinh , Bai ging thc hanh vi sinh , GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM, NUÔI CẤY VI SINH VẬT, 2 Nuôi cấy vi sinh vật, LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH VI SINH VẬT, 1 Phương pháp lấy mẫu để phân tích vi sinh vật, Bài 1: QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA NITƠ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA VI SINH VẬT, Bài 3: PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM CÁC LOẠI VI KHUẨN.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn