bộ đề THI CHỌN đội TUYỂN dự THI học SINH GIỎI QUỐC GIA THPTNĂM học 20182019

36 16 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:26

... KONTUM KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CHỌN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2018-2019 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn: Tốn Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: ... KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: TỐN Ngày thi thứ nhất: 14/9/2018 Thời gian làm bài: 180 phút, khơng kể thời gian giao đề Đề. .. TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có trang, gồm bài) KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2018  2019 Mơn thi: TỐN Ngày thi thứ hai: 21/9/2018 Thời gian làm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề THI CHỌN đội TUYỂN dự THI học SINH GIỎI QUỐC GIA THPTNĂM học 20182019, bộ đề THI CHỌN đội TUYỂN dự THI học SINH GIỎI QUỐC GIA THPTNĂM học 20182019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn