CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ HIDROCACBON

18 18 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:26

... hết 24,64 lít O2 (đktc) Cơng thức phân tử anken là: A C2H4 C3H6 B C2H4 C4H8 C C3H6 C4H8 D A B III Các dạng toán ankin I Phản ứng cộng X2,HX,H2O,H2 * Phương pháp giải : a) Toán ankin tác dụng với... 15 − 13 →Cách 1: áp dụng CT tính nhanh ta có: H = - 4.3, 75 = 50% 4.5 n M → Cách 2: T = S → M S nT 4.3, 75 nS = → ns = 1,5 → nH ( pu ) = − 1, = 0, 5( mol ) → Hpứ = 0,5/1 = 4.5 50% 3)CƠNG THỨC... craking Đốt cháy hoàn toàn A thu gam H2O 17,6 gam CO2 Giá trị m A 5,8 B 11,6 C 2,6 D 23,2 II CÁC DẠNG TOÁN CỦA ANKEN 1) ANKEN TÁC DỤNG VỚI DD BROM CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 → nBr2 = nanken Câu 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ HIDROCACBON, CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ HIDROCACBON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn